Litet konsultbolag med små overheadkostnader och stor konsultpool
Konsultpoolen startade i mitten av oktober 2006. De tillhandahåller och förmedlar konsulter till telekom- o försvarsindustrin samt offentlig sektor. De är experter på avancerad teknik och hjälper företag och myndigheter med rätt konsultresurser för utveckling av telekom- och IT-baserade system samt för att effektivisera deras projekt och systemutveckling.
- Det finns en mängd duktiga företagare, ofta fåmansföretagare, som har värdefull och efterfrågad kompetens men som inte söker någon anställning. Vi fungerar som ett instrument som gör deras kompetens tillgänglig för våra kunder, säger Jan R Nilsson, en av Konsultpoolens grundare.

Många gånger är det en bättre idé att vända sig till Konsultpoolen än till ett företag med anställda konsulter eftersom deras säljare många gånger ser mer till vad de kan erbjuda än vad som passar kundens behov bäst. Fördelen för en kund med att ta in en konsult är att ta in rätt kompetens under just den period då den behövs.
- Snabbhet är viktigt, när kunden skickar en förfrågan till oss så har vi som mål att svara inom två arbetsdagar. De konsulter som är intresserade av en förfrågan måste därför vara snabba och effektiva för att Konsultpoolen ska kunna ge snabb service till sina kunder, säger Jan Nilsson.

Bland företagets kunder finns stora som små organisationer, såväl som stora industriföretag och IT-företag vars egna resurser är otillräckliga. För närvarande har Konsultpoolen drygt 1000 konsulter, mestadels i storstadsområdena.
- Vi är effektiva på att hitta många olika typer av uppdrag till våra konsulter. Våra kunder vill märka att vi har en stor pool av konsulter, det ökar deras möjligheter att få tag på rätt person när de vänder sig till oss. Vi är kunniga, effektiva och har små overheadkostnader, vilket ger oss en kostnadsfördel gentemot de stora bemanningsföretagen. Det ska alltid löna sig att fråga oss efter resursförstärkning, vår ambition är att ha de allra bästa konsulterna i vår pool, säger Jan Nilsson.
Konsultpoolens långsiktiga mål är att ha 3000 duktiga konsulter i poolen och att de stora företagen har dem som sitt förstahandsval när det gäller konsultförfrågningar. Jan planerar också att förstärka försäljningssidan i företaget framöver. Att få fler ramavtal med fler stora kunder är ytterligare ett framtidsmål.

Konsultpoolen

Bransch:
It-Konsult / Konsultverksamhet

Telefon: 0707-271010


Email:
jan@st.se

Hemsida:
www.st.se

Adress:
Konsultpoolen
Hälsingegatan 43
11331 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN